Li­sa Hay­don maakt su­per co­me­back met web-se­rie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

On­langs werd be­kend­ge­maakt dat Li­sa Hay­don bin­nen­kort gaat ver­schij­nen in de web-se­rie The Trip, die ge­lan­ceerd zal wor­den door Bind­ass. Ze zal de rol van Sho­na­li hier­in spe­len. The Trip is een mo­dern ver­haal, het gaat over vier (da­mes) vrien­den, die op een ‘road trip’ gaan, naar Thailand. Na­dat één van de da­mes haar hu­we­lijk aan­kon­digt, plan­nen zij een ‘road trip’ als een deel van het vrij­ge­zel­len­feest van de bruid. De reis ver­an­dert in een emo­ti­o­ne­le rit. De re­la­ties die ze met el­kaar de­len wordt hech­ter. Li­sa speelt de rol van een le­vens­lus­ti­ge, mon­di­ge en open­har­ti­ge mu­zi­kant in de se­rie. Zij is de lol­lig­ste tus­sen de vier vrien­den. En om haar ra­ken zij be­trok­ken bij de gekste avon­tu­ren. Ze is het brein ach­ter de road trip. Hoe­wel ze open­har­tig en ‘gek’ is, helpt ze de an­de­ren graag. Het (vrij­ge­zel­len­feest) reis naar Thailand helpt haar om een an­de­re zij­de van zich­zelf te zien. De show zal in de­cem­ber in de lucht gaan en de op­na­mes zijn bij­na rond. (mid-day.com/fo­to: 2.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.