Roept van Be­yon­cé uit tot al­bum van het jaar

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rol­ling Sto­ne heeft het al­bum Le­mo­na­de van Be­yon­cé uit­ge­roe­pen tot het bes­te al­bum van 2016. De zan­ge­res snoer­de met haar mees­ter­werk ie­der­een de mond, zo stelt het Ame­ri­kaan­se mu­ziek­blad. Op de twee­de plaats is Black­star van Da­vid Bo­wie ge­ëin­digd en op drie staat Chan­ce the Rap­per met Co­lo­ring Book. De top 10 wordt ver­der in­ge­vuld door on­der meer Frank Ocean (Blon­de), Ra­diohead (A Moon Sha­ped Pool), Rol­ling Sto­nes (Blue & Lo­ne­so­me), Ka­nye West (The Li­fe of Pa­blo) en Le­o­nard Co­hen (You Want It Dar­ker). Be­yon­cé bracht Le­mo­na­de in april zon­der aan­kon­di­ging uit met een groot­se tvspe­ci­al op de Ame­ri­kaan­se zen­der HBO. Ver­schil­len­de num­mers zorg­den er­voor dat haar hu­we­lijk met Jay Z on­der een ver­groot­glas kwam te lig­gen. Ze wek­te de sug­ges­tie dat haar man niet al­tijd trouw was ge­weest. Vol­gens Rol­ling Sto­ne is Le­mo­na­de een al­bum ‘vol pijn’, dat voor­al raakt na de re­cen­te Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. “Be­yon­cé spreekt over hoe het voelt om be­dro­gen te wor­den door een lief­de of een land en hoe het voelt om los te bre­ken van al­le leu­gens”, schrijft het blad. Met de rang­lijs­ten heeft Rol­ling Sto­ne tra­di­tie­ge­trouw de af­trap ge­ge­ven voor een he­le­boel ein­de­jaars­lijst­jes. (NU.nl/fo­to: alignt­houghts. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.