Mi­chel­le Wil­li­ams be­spreekt ge­mis He­ath Led­ger

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mi­chel­le Wil­li­ams be­rust nog al­tijd niet in de dood van haar ex He­ath Led­ger. De ac­teur is de va­der van haar doch­ter Ma­til­da, die nu elf jaar is. “In al­le eer­lijk­heid: op al­le an­de­re vlak­ken ge­loof ik er hei­lig in dat je je om­stan­dig­he­den moet ac­cep­te­ren”, al­dus Mi­chel­le in een in­ter­view met tijd­schrift “Ik zou dat prin­ci­pe al­tijd aan­hou­den, als Ma­til­da niet zon­der va­der moest le­ven. Dat is iets dat nooit eer­lijk zal zijn.” He­ath, be­kend van on­der meer en als The Joker uit Bat­man­film The Dark Knight, kwam be­gin 2008 om het le­ven na­dat hij een mix van ver­schil­len­de me­di­cij­nen en pijn­stil­lers had in­ge­no­men.

Por­ter. Bro­ke­back Moun­tain

(De Te­le­graaf/fo­to: hdwallsour­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.