Nieu­we BMW M550i snel­ler dan M5

Times of Suriname - - AUTO -

Dank­zij vier­wiel­aan­drij­ving sprint de 550i in pre­cies vier tel­len naar 100 km/h. Daar­mee zit de 462 pk ster­ke se­dan drie tien­den snel­ler op de snel­heid dan de hui­di­ge M5, ter­wijl de 4,4 li­ter V8 bij­na 100 pk min­der pro­du­ceert. Het be­looft in elk ge­val veel goeds voor de cij­fers van de M5, die in 2017 op de markt moet ko­men. Net als de Mer­ce­des-AMG E 63 en de Au­di RS6 krijgt de top­se­dan van BMW na­me­lijk ook vier­wiel­aan­drij­ving. Re­ken op on­ge­veer 600 pk en een sprint van 0-100 km/h in zo’n 3,5 tel­len.

Net als de 3 Se­rie en de 7 Se­rie komt de nieu­we 5 Se­rie er ook als plug-in hy­bri­de. Hij krijgt de be­ken­de 252 pk en 420 Nm ster­ke aan­drijf­lijn die BMW ook in de 3 Se­rie le­vert. De uit­stoot is met 46 gram per ki­lo­me­ter net iets ho­ger dan bij die au­to. Voor de bij­tel­ling heeft het geen ge­vol­gen, aan­ge­zien de au­to in maart 2017 ver­schijnt, valt hij ge­woon in de ca­te­go­rie van 22% bij­tel­ling. De nieu­we 5 Se­rie is weer iets ge­groeid ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger. Hij is 28 mil­li­me­ter lan­ger, 8 mil­li­me­ter bre­der en 2 mil­li­me­ter ho­ger. Daar­mee is hij nu 4935 mil­li­me­ter lang, 1868 mil­li­me­ter breed en 1466 mil­li­me­ter hoog. Hij is maxi­maal hon­derd ki­lo­gram lich­ter dan voor­heen. De 530i is voor­lo­pig de licht­ste va­ri­ant, met een leeg­ge­wicht van 1615 ki­lo­gram. Daar­mee is hij 75 ki­lo­gram lich­ter dan de hui­di­ge 520i, on­danks dat hij nu al­tijd een acht­traps­au­to­maat heeft.

BMW heeft in­mid­dels de or­der­boe­ken voor de 5 Se­rie ge­o­pend. De eer­ste exem­pla­ren moe­ten op 11 fe­bru­a­ri in de show­room staan. Hij wordt dan le­ver­baar met vier mo­tor­va­ri­an­ten. De 530e iPer­for­man­ce plug-in hy­bri­de volgt in maart, net als de 520d Ef­fi­cientDy­na­mics Edi­ti­on. (De Te­le­graaf/fo­to: Road & Track)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.