BMW hijst 5 Se­rie in M Per­for­man­ce-out­fit

Times of Suriname - - AUTO -

Mooie au­to, die nieu­we 5 Se­rie. Wil je hem ech­ter een stuk min­der mooi, maar een flin­ke klap rui­ger ma­ken, dan heeft BMW een sloot M Per­for­man­ce­on­der­de­len voor je. En die heeft het merk al­le­maal aan de­ze ‘Fün­fer’ ge­han­gen. Op­tisch is hij aan­ge­kleed met on­der meer een over­daad aan kool­stof­ve­zel, zwar­te ‘nie­ren’, 20 inch licht­me­ta­len wie­len (waar­ach­ter gro­te­re rem­men schuil­gaan) en tra­pe­zi­um­vor­mi­ge uit­la­ten. Daar­bij is de­ze 5 Se­rie ver­laagd en voor­zien van een aan­ge­past uit­laat­sys­teem, wat voor een be­ter ge­luid moet zor­gen. On­der de mo­tor­kap heeft BMW ook lo­pen sleu­te­len. Wie bij­voor­beeld een Per­for­man­ce Po­wer-pak­ket op zijn 540i be­stelt, krijgt niet 340 pk en 450 Nm, maar 374 pk en 500 Nm. De 530d gaat van 265 pk en 620 Nm naar 292 pk en 650 Nm.

(De Te­le­graaf/fo­to: Au­to­vi­sie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.