Zu­ma over­leeft mo­tie van wan­trou­wen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-AFRI­KA - Ja­cob Zu­ma heeft een mo­tie van wan­trou­wen van zijn ei­gen par­tij ANC over­leefd. Dat be­te­kent dat hij kan aan­blij­ven als pre­si­dent van Zuid-Afri­ka. Dat schrijft het Afri­kaan­se dag­blad Beeld gis­te­ren. De krant noemt geen bron­nen. Het da­ge­lijks be­stuur van het ANC heeft af­ge­lo­pen drie da­gen in Pre­to­ria ge­praat over het lot van de 74-ja­ri­ge Zu­ma. De par­tij kwam rond het mid­dag­uur met een for­me­le me­de­de­ling. De pre­si­dent is sinds 2009 aan de macht Hij wordt al ja­ren ach­ter­volgd door een reeks fi­nan­ci­ë­le schan­da­len die on­der meer te ma­ken heb­ben met cor­rup­tie, frau­de en wit­was­sen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.