Spaan­se in­fla­tie sta­biel

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MA­DRID - De Spaan­se in­fla­tie is in november on­ge­wij­zigd. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van het Spaan­se bu­reau voor de sta­tis­tiek INE. Op jaar­ba­sis kwam de in­fla­tie in november uit op 0,7 pro­cent, ge­lijk aan een maand eer­der.

De ge­har­mo­ni­seer­de in­fla­tie be­droeg in november 0,5 pro­cent ten op­zich­te van een jaar eer­der, ook dit was ge­lijk aan een maand eer­der. In­fla­tie­cij­fers wor­den door de mark­ten nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den, in ver­band met de mo­ne­tai­re po­li­tiek van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank. De cen­tra­le bank streeft naar een in­fla­tie in de eu­ro­zo­ne van min­der dan, maar dicht­bij 2 pro­cent.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.