Ju­we­liers­ke­ten Tif­fa­ny ver­be­tert re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De Ame­ri­kaan­se ju­we­liers­ke­ten Tif­fa­ny heeft de re­sul­ta­ten in het der­de kwar­taal we­ten te ver­be­te­ren. Het in du­re sie­ra­den ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drijf had nog al­tijd last van een af­ge­no­men koop­lust bij Ame­ri­kaan­se con­su­men­ten, maar bui­ten­land­se toe­ris­ten brach­ten red­ding. De ver­ge­lijk­ba­re ver­ko­pen in win­kels die lan­ger dan een jaar be­staan, daal­den op jaar­ba­sis wel­is­waar met 3 pro­cent, maar dat was in de voor­gaan­de pe­ri­o­de nog 9 pro­cent. Top­man Fre­de­ric Cu­me­n­al sprak gis­te­ren van ‘be­moe­di­gen­de’ te­ke­nen van her­stel in de om­zet­ont­wik­ke­ling. Hij vindt het even­wel nog te vroeg om van een keer­punt te spre­ken. De to­ta­le op­breng­sten gin­gen wel met 1 pro­cent om­hoog naar 949 mil­joen dol­lar (897 mil­joen eu­ro). Dat is te dan­ken aan uit­brei­ding van het win­kel­be­stand en, in min­de­re ma­te, aan gun­sti­ge wis­sel­koer­s­ef­fec­ten. De net­to­winst steeg met 5 pro­cent naar 95 mil­joen eu­ro. Voor heel 2016 gaat Tif­fa­ny nog al­tijd uit van een be­schei­den da­ling van de om­zet. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.