Kaal­ge­scho­ren huis­kat ver­kocht als sp­hynx

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Ca­na­de­se vrouw is bij de aan­schaf van haar huis­dier op in­ter­net ten prooi ge­val­len aan een slink­se op­lich­ter. De vrouw dacht goed­koop twee sp­hyn­xen te kun­nen ko­pen, maar kocht in plaats daar­van dood­ge­wo­ne kaal­ge­scho­ren huis­kat­ten. De sp­hynx is een Ca­na­dees kat­ten­ras dat haar­loos door het le­ven gaat. Het is een re­de­lijk zeld­za­me soort: een kit­ten kost al gauw meer dan 1000 eu­ro. De Ca­na­de­se vrouw be­taal­de 650 dol­lar voor twee kit­tens. Die re­ken­de ze af op een par­keer­plaats bij een ben­zi­ne­pomp vlak­bij Cal­ga­ry. Twee we­ken la­ter kwam de vrouw er­ach­ter dat ze geen sp­hyn­xen had ge­kocht, maar kaal­ge­scho­ren huis­kat­ten. “Het haar groei­de ge­woon weer te­rug”, ver­tel­de de ver­baas­de vrouw aan de Ca­na­de­se nieuws­zen­der Glo­bal News. Ze meld­de zich bij de po­li­tie, maar het ziet er­naar uit dat ze met een er­va­ren op­lich­ter te ma­ken had. Waar­schijn­lijk heeft de op­lich­ter een val­se naam op­ge­ge­ven en ook het num­mer van diens mo­bie­le te­le­foon werkt niet meer. Het ver­haal van de vrouw staat niet op zich, weet de Huf­fing­ton Post. Vol­gens de web­si­te zijn ook twee an­de­re vrou­wen slacht­of­fer ge­wor­den van de­zelf­de truc. De Ca­na­de­se die­ren­be­scher­ming laat we­ten op de hoog­te te zijn van de op­lich­ting en roept men­sen op het ge­zond ver­stand te ge­brui­ken en voor­al geen huis­die­ren te ko­pen op ‘een don­ke­re, ver­la­ten par­keer­plaats’.

(Rtl nieuws/

Fo­to: rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.