The Boss wint RAW Wo­men’s Cham­pi­ons­hip

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - Sas­ha Banks is tij­dens Mon­day Night RAW voor de der­de keer RAW Wo­men’s Cham­pi­on ge­wor­den. In een Falls Count Any­whe­re Match moest Char­lot­te na een Banks Sta­te­ment af­tik­ken, wat ‘The Boss’ tot drie­vou­dig Wo­men’s Cham­pi­on kroon­de. Aan­van­ke­lijk was het een nor­ma­le match, maar na­dat de­ze in een dou­ble count out ein­dig­de, maak­te Ge­ne­ral Ma­na­ger Mick Fo­ley er een Falls Count Any­whe­re van.

Banks maak­te haar de­buut in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie op 13 ju­li 2015. Voor de nieu­we ‘era’ van WWE werd ze op 19 ju­li door­ver­we­zen naar RAW. Tij­dens de af­le­ve­ring van 25 ju­li wor­stel­de ze te­gen Char­lot­te voor het WWE Wo­men’s Cham­pi­ons­hip: een wed­strijd die ze uit­ein­de­lijk won. Ze ver­de­dig­de haar ti­tel op Sum­merSlam 2016 te­gen Char­lot­te maar dat ge­vecht won ze niet en zo was ze de ti­tel al­weer kwijt. In het vol­gen­de eve­ne­ment van WWE, Clash of Cham­pi­ons 2016 had Banks een ge­vecht te­gen Bay­ley en Char­lot­te voor het WWE Wo­men’s Cham­pi­ons­hip. Char­lot­te won de match en be­hield de ti­tel. Nu heeft Banks de ti­tel voor de der­de keer we­ten te be­mach­ti­gen.

Paul Hey­man maak­te in een in­ter­view ver­der be­kend aan Mi­chael Co­le dat Brock Le­snar zijn te­gen­stan­der Gold­berg had on­der­schat tij­dens Sur­vi­vor Se­ries. Dit re­sul­teer­de na 84 se­con­den in een ver­ne­de­rend ne­der­laag. Hey­man zegt dat The Be­ast In­car­na­te nu moet be­wij­zen wat hij waard is en waar­om ie­der­een bang voor hem is. Hey­man zei dat Le­snar dit jaar ook deel zal uit­ma­ken van het Roy­al Rum­ble match 2017. Voor de Roy­al Rum­ble match had al­leen Gold­berg zich op­ge­ge­ven. Hey­man gaf aan dat de wed­strijd zal be­staan uit 28 te­gen­stan­ders en een slacht­of­fer. Ver­der werd Ro­man Reigns num­mer 1 con­ten­der door Ke­vin Owens te ver­slaan voor de WWE Uni­ver­sal Cham­pi­ons­hip. De­ze match tus­sen Ro­man Reigns en Ke­vin Owens zal tij­dens Road­block: End of the Li­ne op 18 de­cem­ber plaats­vin­den in Pitts­burgh, Pen­n­syl­vania.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.