Drie­ja­rig jon­ge­tje sek­su­eel mis­bruikt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een drie­ja­rig jon­ge­tje is in Paramaribo sek­su­eel mis­bruikt. Zijn oma ver­telt aan de krant dat zij de po­li­tie heeft in­ge­scha­keld. Een acht­ja­rig jon­ge­tje zou de sek­su­e­le han­de­lin­gen met de peu­ter heb­ben ge­pleegd.

De jeug­di­ge da­der woont in de buurt. Hij was met zijn broer naar het erf van het slacht­of­fer­tje ge­gaan om te spe­len. Op een be­paald mo­ment pleeg­de hij de sek­su­e­le han­de­lin­gen. De drie­ja­ri­ge ver­tel­de zijn oma dat zijn ge­slachts­deel hem pijn deed. Hij gaf ook aan wie de sek­su­e­le han­de­lin­gen met hem had ge­pleegd.

De oma ver­telt dat zij in eer­ste in­stan­tie dacht dat haar klein­zoon de pij­nen had over­ge­hou­den aan het klim­men en glij­den. Ze zei nog te­gen hem om nie­mand zo­maar te be­schul­di­gen. Het kind bleef haar ech­ter steeds zeg­gen dat zijn ge­slachts­deel hem pijn deed. De oma ne­geer­de hem.

Op een ge­ge­ven mo­ment ging de vrouw uit huis. Als zij thuis aan­komt, haalt het kind haar al­tijd af bij de poort. Op die be­wus­te dag, kwam zij met haar brom­fiets thuis aan, maar haar klein­zoon re­a­geer­de niet. De vrouw vond dit vreemd. Ze zag dat hij op het bank­stel sliep en niet flink was. Ze vroeg hem of hij ziek was waar­op hij in eer­ste in­stan­tie niet ant­woord­de, maar daar­na be­ves­tig­de dat hij pij­nen had aan zijn ge­slachts­deel. De groot­moe­der weet dat haar klein­zoon bang is voor de po­li­tie. Ze vroeg hem of zij de po­li­tie moest bel­len, waar­op hij re­a­geer­de dat hij de wets­die­na­ren al­les wil­de ver­tel­len. Toen be­greep de oma dat er daad­wer­ke­lijk iets met het jon­ge­tje was ge­beurd. Hij is ge­bracht voor me­di­sche be­han­de­ling. De po­li­tie werd ook in­ge­scha­keld. Ze merkt op dat het kind een trau­ma van het mis­bruik heeft over­ge­hou­den. Ze zal hem la­ten be­ge­lei­den door een psy­cho­loog.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.