Toch gif­ti­ge chroom-6 in Navo-op­slag Al­me­lo

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AL­ME­LO - Er is toch chroom-6 aan­ge­trof­fen op de voor­ma­li­ge Navo-op­slag bij Al­me­lo. De werk­plaats op het ter­rein is ge­slo­ten en het ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drijf Dol­mans Ca­la­mi­tei­ten Dien­sten is be­zig met de schoon­maak. Bij een on­der­zoek vo­rig jaar werd de gif­ti­ge stof niet ge­von­den. Vol­gens een woord­voer­der van De­fen­sie is vo­rig jaar be­slo­ten een ‘diep­terei­ni­ging’ uit te voe­ren. Dat zou, na een aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re, de­ze maand ge­daan wor­den. Voor­uit­lo­pend daar­op werd we­der­om on­der­zoek ge­daan, en dit keer ble­ken er wel spo­ren van chroom6 in de werk­plaats aan­we­zig te zijn. Vol­gens De­fen­sie wa­ren die waar­den on­der de wet­te­lij­ke grens­waar­den, die ove­ri­gens wel aan­ge­scherpt wor­den. De vroe­ge­re Navo-op­slag is nu een op­slag van De­fen­sie, waar­in ma­te­ri­eel wordt ge­stald dat ge­reed­ge­maakt wordt voor ver­koop.

Vo­rig jaar deed de GGD al een on­der­zoek naar de aan­we­zig­heid van chroom6. Ook werd ge­zocht naar ura­ni­um en as­best, om­dat de­ze ma­te­ri­a­len even­eens voor­ko­men in ou­de le­ger­voer­tui­gen.

Van­we­ge af­we­zig­heid van chroom6 en de lage hoe­veel­heid ura­ni­um die werd aan­ge­trof­fen, was des­tijds het ad­vies van de GGD geen na­der on­der­zoek te doen. Wel werd ge­ad­vi­seerd ho­ger ge­le­gen de­len van de werk­plaats schoon te ma­ken, om­dat daar as­best was aan­ge­trof­fen.

(AD/ foto: tu­ban­tia.nl)

Op de voor­ma­li­ge Navo-op­slag bij Al­me­lo is er toch gif­ti­ge chroom-6 aan­ge­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.