De Vuist naar her­kan­sings­se­rie

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De Vuist heeft zich ten kos­te van In­ter­bom ge­plaatst voor de her­kan­sings­se­rie van de play-offs van de eer­ste klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. De Vuist ver­loor de eer­ste ga­me, maar won de twee­de om zo­doen­de een be­slis­sen­de der­de ga­me te for­ce­ren, waar­in over­tui­gend werd ge­won­nen. De Vuist stond bij de rust al met 7-1 voor en won uit­ein­de­lijk met 8-4.

De Vuist be­gon flit­send aan dit du­el en bin­nen de eer­ste elf mi­nu­ten wist het team vijf keer te sco­ren. Gil­ber­to Cro­nie zorg­de voor de 1-0 en de 2-0 en Ar­no Tjok­ro­send­jo­jo maak­te de 3-0. Ken­ji Troenoard­jo­jo schoot de 4-0 bin­nen en Cro­nie was ook ver­ant­woor­de­lijk voor de 5-0. Tris­ta­no Doe­doe maak­te in de zes­tien­de mi­nuut een aan­slui­tings­tref­fer, maar De Vuist kwam voor rust via Tjok­ro­send­jo­jo en Shef­ford Kasan­dik­ro­mo nog twee keer tot sco­ren. De rust­stand was 7-1. In de twee­de helft speel­de In­ter­bom wat be­ter en wist drie keer te sco­ren, maar De Vuist was nog een keer tref­ze­ker. Hier­door kon In­ter­bom de scha­de van de eer­ste helft niet in­lo­pen. De eind­stand werd 8-4. Doe­doe, Mi­qule Ebe­ci­lio en Stef Krim­bo scoor­den elk een keer, ter­wijl Tjok­ro­send­jo­jo nog een keer scoor­de in de­ze helft. De Vuist zal nu in de her­kan­sings­se­rie, die zon­dag be­gint, uit­ko­men te­gen Si­lent voor de twee­de plek in de fi­na­le. Ka­bel Boyz 2 heeft zich al ge­plaatst voor de fi­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.