West­brook niet te stop­pen

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Rus­sell West­brook is mo­men­teel niet te stop­pen in de NBA. De bas­ket­bal­ler loods­te Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der na ver­len­ging langs Was­hing­ton Wi­zards (126-115) en strooi­de bo­ven­dien met zijn vier­de tri­ple­dou­ble op rij.

De 28-ja­ri­ge gu­ard no­teer­de 35 pun­ten, 14 re­bounds en 11 as­sists. West­brook be­wees ook in de ex­tra tijd zijn waar­de door 14 van de 21 pun­ten (waar­van zes be­nut­te vrije wor­pen) van Okla­ho­ma voor zijn re­ke­ning te ne­men. Het be­te­ken­de voor West­brook al­weer zijn ne­gen­de tri­ple­dou­ble van het sei­zoen en de 46ste uit zijn loop­baan, waar­mee hij LeBron James heeft ge­pas­seerd op de rang­lijst al­ler tij­den in de NBA. Mi­chael Jor­dan kwam in zijn loop­baan tot 31 tri­ple-dou­bles. West­brook werd de vier­de spe­ler in de his­to­rie van de NBA die min­stens twee keer een tri­ple-dou­ble in vier op­een­vol­gen­de du­els heeft ge­maakt. Zijn eer­ste kwar­tet tri­ple-dou­bles op rij ver­zorg­de hij in maart 2015. De wed­strijd tus­sen Phi­l­a­delp­hia 76ers en Sa­cra­men­to Kings werd af­ge­last van­we­ge het voch­ti­ge speel­veld. De or­ga­ni­sa­tie kreeg door de ho­ge lucht­voch­tig­heid in Phi­l­a­delp­hia het niet voor el­kaar om het veld droog te hou­den.

Bos­ton Cel­tics-De­troit Pis­tons: 114-121, Tor­on­to Rap­tors-Memphis Grizz­lies: 120-105, Chi­ca­go BullsLos An­ge­les La­kers: 90-96, Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves­New York Knicks: 104106, Dal­las Ma­ve­ricks-San An­to­nio Spurs: 87-94, Den­ver Nug­gets-Mi­a­mi Heat: 98106, Phoe­nix Suns-At­lan­ta Hawks: 109-107 en Port­land Trail Bla­zers-In­di­a­na Pa­cers: 131-109.

(NOS)

Rus­sell West­brook van Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der pro­beert langs Mar­cin Gor­tat van Was­hing­ton Wi­zards te gaan. (Foto: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.