Am­ster­dam­se ere­wacht bij kist Van der Laan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Rond de kist van de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan zul­len ver­te­gen­woor­di­gers uit de Am­ster­dam­se sa­men­le­ving een ere­wacht vor­men. Dat meldt de ge­meen­te. Van­daag kan een ie­der die wil af­scheid ne­men van de bur­ge­mees­ter tus­sen 10.00 uur en 20.00 uur in het Con­cert­ge­bouw. Elk half uur ne­men twee per­so­nen daar plaats naast de ge­slo­ten kist. Er is een ere­wacht van Am­ster­dam­se ve­te­ra­nen, de po­li­tie, dak­lo­zen, ge­meen­te­hand­ha­vers en ‘nacht­vlin­ders’ Dol­ly Bel­le­fleur en Jen­ni­fer Ho­pe­lezz.

“Ik vind het echt een enor­me eer om zo de laat­ste eer te be­wij­zen aan bur­ge­mees­ter Van der Laan”, schrijft Ho­pe­lezz (Ri­chard Kel­dou­lis) op de ge­meen­te­si­te. “Hij was erg be­trok­ken bij de LHBTQI ge­meen­schap. Wat een aar­di­ge en har­te­lij­ke man. Ik heb hem een aan­tal keer per­soon­lijk ont­moet. Vlak na de aan­slag in een gay­club in Flo­ri­da af­ge­lo­pen zo­mer, ont­moet­te ik hem weer met de or­ga­ni­sa­tie van de Pri­de Am­ster­dam. Hij sprak toen ge­rust­stel­len­de woor­den over de zicht­ba­re en on­zicht­ba­re vei­lig­heid rond­om de Pri­de. Zijn war­me steun en in­zet be­te­ken­den zó veel voor ons.”

Op za­ter­dag 14 ok­to­ber voor­af­gaand aan de be­slo­ten her­den­kings­bij­een­komst in het Con­cert­ge­bouw - lui­den de Am­ster­dam­se ge­meen­te­lij­ke klok­ken­to­rens van 12.50 tot 13.00 uur. Op za­ter­dag om 13.00 uur wordt in Am­ster­dam een mi­nuut stil­te ge­hou­den. Ook het open­baar ver­voer staat dan stil. De brand­weer­au­to’s en po­li­tie­voer­tui­gen in Am­ster­dam zijn op vrij­dag én za­ter­dag voor­zien van een rouw­lint. Bur­ge­mees­ter Van der Laan over­leed vo­ri­ge week don­der­dag aan de ge­vol­gen van long­kan­ker. Hij werd 62 jaar.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.