AZP on­der­vindt te­le­com­mu­ni­ca­tie­sto­ring

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP) gaf op 13 no­vem­ber aan te­le­com­mu­ni­ca­tie­sto­ring te on­der­vin­den en is daar­om niet be­reik­baar op het te­le­foon­cen­tra­le­num­mer 442222. Dit werd in een pers­be­richt ge­meld.

Een woord­voer­der van het AZP gaf aan dat de ICTaf­de­ling en Te­les­ur hard wer­ken er­aan om het pro­bleem zo spoe­dig mo­ge­lijk op te los­sen. Voor­lo­pig is het AZP te be­rei­ken op het mo­bie­le num­mer 597 8969923. Ook wor­den pa­ti­ën­ten, die op zoek zijn naar di­ver­se po­li­kli­nie­ken, ver­we­zen naar de web­si­te van het AZP (www.azp. sr) en de Fa­ce­book-pa­gi­na (htt­ps://www.fa­ce­book.com/ AZPof­fi­ci­al).

Het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo biedt zijn ex­cu­ses voor het on­ge­rief en hoopt dat de sto­ring zo snel mo­ge­lijk is op­ge­he­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.