Vrouw ver­moe­de­lijk be­roofd en ver­kracht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 32-ja­ri­ge vrouw die gees­te­lijk on­sta­biel is, be­weert dat zij in haar wo­ning is be­roofd en ver­kracht. Van de­ze be­ro­ving en ver­krach­ting is mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie van La­tour, die met­een met het on­der­zoek is be­gon­nen. Het on­der­zoek is gaan­de om te ach­ter­ha­len in hoe­ver­re het klopt wat de vrouw ver­klaart. De vrouw be­weert dat zij in haar wo­ning was toen twee man­nen bin­nen­dron­gen. Ver­moe­de­lijk zou­den de da­ders vier shut­ters van een raam van de woon­ka­mer heb­ben ge­licht om in het pand te gaan. Zij zou zijn ge­kne­veld, door­dat haar han­den op de rug met een doek wa­ren vast­ge­bon­den. De vrouw zegt dat de ro­vers goe­de­ren weg­na­men en haar ver­vol­gens heb­ben ver­kracht. Het is ech­ter niet be­kend wat buit­ge­maakt is. Ook is niet dui­de­lijk ge­wor­den of de da­ders ge­wa­pend wa­ren. Het ver­meen­de slacht­of­fer had wel een bult op haar hoofd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.