Bra­zi­li­aan­se bij­en val­len moe­der en zoon aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bra­zi­li­aan­se bij­en heb­ben een moe­der en haar zoon aan­ge­val­len aan de Tien­gie­olo­weg, een zij­straat van Weg naar Zee. Brand­weer­voor­lich­ter Ul­rich Coats zegt aan de krant dat het gaat om een jon­ge­man en zijn moe­der, die zo­da­nig door de­ze bij­en zijn aan­ge­val­len dat zij per am­bu­lan­ce naar de Spoed­ei­sen­de Hulp moesten wor­den ver­voerd.

Hij geeft aan dat de jon­ge­man op de hoog­te was van de lo­ca­tie van de Bra­zi­li­aan­se bij­en en had een lo­pen­de af­spraak met een im­ker om de ‘ko­lo­nie’ te ko­men van­gen. Hij be­sloot ech­ter al­vast met maai­werk in de om­ge­ving te be­gin­nen. De jon­ge­man werd ter­stond aan­ge­val­len en vlucht­te met­een de straat op. Zijn moe­der werd even­eens aan­ge­val­len en zocht een vei­lig on­der­ko­men in een voer­tuig. Coats zegt dat zijn col­le­ga’s van de bij­en­dienst de vrouw heb­ben ge­red en de bij­en heb­ben be­stre­den. “Het is raad­zaam om bij het ont­dek­ken van een bij­en­nest, zo min mo­ge­lijk of he­le­maal geen tril­lin­gen of la­waai te ver­oor­za­ken, om­dat Bra­zi­li­aan­se bij­en op ge­luid en tril­lin­gen af­gaan. Bel de brand­weer op het alarm­num­mer 110 of op het te­le­foon­num­mer van de dichtst­bij­zijn­de brand­weer­post in uw om­ge­ving”, al­dus de brand­weer­voor­lich­ter.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.