Jon­ge­man ver­dacht van be­ro­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Jo­na­than R (24) ver­scheen gis­te­ren voor de rech­ter we­gens het ple­gen van een be­ro­ving. De of­fi­cier van jus­ti­tie heeft zijn zaak voor­ge­dra­gen. De jon­ge­man zou op 14 sep­tem­ber sa­men met an­de­ren een hals­ket­ting van een vrouw heb­ben weg­ge­no­men. De­ze dief­stal ging ge­paard met ge­weld en of be­drei­ging met ge­weld. Om de dief­stal ge­mak­ke­lijk te ma­ken en bij be­trap­ping de vlucht mo­ge­lijk te ma­ken, ge­bruik­te hij ge­weld. De hals­ket­ting van de vrouw werd weg­ge­rukt waar­mee de ver­dach­te en an­de­ren zich uit de voe­ten maak­ten. Hem is ook ten las­te ge­legd dat hij op­zet­te­lijk ge­le­gen­heid, in­lich­tin­gen en mid­de­len zou heb­ben ver­schaft dan wel be­hulp­zaam zou zijn ge­weest door zijn kom­pa­nen in een voer­tuig van de plaats de­lict te ver­voe­ren. Jo­na­than R krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­man Os­car Kou­len. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.