Ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­ge­man be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­ge­man is op de hoek van de AL Waal­dijk­straat en de Dram­bran­ders­gracht be­roofd. Hij stond op de lo­ca­tie toen twee bij hem be­ken­de man­nen op een ro­de brom­fiets naast hem stop­ten. Hij ver­moed­de niet dat de man­nen van plan wa­ren hem te be­ro­ven. De brom­fiet­ser zei te­gen zijn duo­rij­der om de te­le­foon van het slacht­of­fer af te pak­ken wat ook werd ge­daan. Het slacht­of­fer hield zijn cel­lu­lair in de han­den vast. Na­dat de daad re­den de ro­vers weg. De jon­ge­man liep geen let­sel op. Hij alar­meer­de de po­li­tie dat zijn te­le­foon is buit­ge­maakt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.