Twee in­braak­ver­dach­ten Sti­bu­la voor rech­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ro­ma­rio M en Fa­bri­so A ver­sche­nen gis­te­ren voor de rech­ter we­gens het ple­gen van twee in­bra­ken bij Sti­bu­la. De of­fi­cier van jus­ti­tie heeft de zaak voor­ge­dra­gen dat de jon­ge­man­nen op 6 en 18 sep­tem­ber de in­bra­ken heb­ben ge­pleegd ten na­de­le van de stich­ting. Om­dat de rech­ter die de­ze zaak zou be­han­de­len af­we­zig was, is de­ze uit­ge­steld naar 12 de­cem­ber. De krant meld­de eer­der dat de twee­de in­braak de stich­ting heel wat na­rig­heid be­zorg­de, om­dat ze toen ac­ti­vi­tei­ten had ge­pland. Een deel van de ge­sto­len spul­len was te­rug­ge­von­den. Die­ven za­gen kans er­van­door te gaan met een com­pu­ter, een ko­pi­eer­ma­chi­ne, een aan­tal te­le­foon­op­la­ders en ven­ti­la­to­ren. De spul­len wer­den niet al­leen ge­bruikt voor het ver­rich­ten van werk, maar ook door de jon­ge­ren van de buurt. Kin­de­ren kon­den bij de stich­ting te­recht voor het ko­pi­ë­ren en het ma­ken van scrip­ties voor de school. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.