Agen­ten krij­gen vol­gend jaar nieu­we uit­schuif­ba­re wa­pen­stok

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AMSTERDAM Po­li­tie­agen­ten krij­gen in de twee­de helft van 2018 een lan­ge­re uit­schuif­ba­re wa­pen­stok ter ver­van­ging van de hui­di­ge kor­te stok. Uit eer­de­re tes­ten bleek dat met de nieu­we stok min­der ge­weld no­dig is. Vol­gens de po­li­tie schrikt het uit­schui­ven al­leen al men­sen af. Ook zou de wa­pen­stok ef­fec­tie­ver zijn in het be­wa­ren van de open­ba­re or­de. Met de lan­ge­re uit­ge­scho­ven stok kun­nen groe­pen en in­di­vi­du­en op iets gro­te­re af­stand on­der con­tro­le ge­hou­den wor­den. Uit­ge­scho­ven is de nieu­we stok 51 cen­ti­me­ter, de hui­di­ge stok is 40 cen­ti­me­ter. De nieu­we stok is met de in­ge­scho­ven leng­te van 21 cen­ti­me­ter voor de po­li­tie ook ge­mak­ke­lij­ker te dra­gen.

De po­li­tie wil al ja­ren een uit­schuif­ba­re wa­pen­stok. Voor de vor­ming van de na­ti­o­na­le po­li­tie in 2013 werd er in som­mi­ge korp­sen al mee geex­pe­ri­men­teerd.

(NU.nl/Fo­to: Hulp­ver­le­ning.nl)

Vol­gens de po­li­tie schrikt het uit­schui­ven al­leen al men­sen af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.