VS ver­kla­ren Rus­land tot vij­and

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Door het op­leg­gen van nieu­we sanc­ties ver­kla­ren de Ver­e­nig­de Sta­ten Rus­land tot hun vij­and en niet slechts tot te­gen­stan­der. Dat heeft de Rus­si­sche pre­mier Dmi­tri Med­ve­dev ge­zegd, meld­de pers­agent­schap RIA gis­te­ren. Niet­te­min had Med­ve­dev lo­ven­de woor­den over voor Do­nald Trump. De Rus­sisch-Ame­ri­kaan­se be­trek­kin­gen staan op het laag­ste punt in de­cen­nia, ver­klaar­de Med­ve­dev. Vol­gens de Rus­si­sche pre­mier staat Mos­kou klaar om nieu­we be­per­kin­gen af te kon­di­gen, zon­der ver­der in de­tails te tre­den. Med­ve­dev ont­moet­te de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump eer­der de­ze week op de top van de As­so­ci­a­tie van Zuid­oos­tA­zi­a­ti­sche Lan­den (Asean) in Ma­nil­la. Hij noem­de hem „een open en wel­wil­lend per­soon”. Med­ve­dev zei dat hij Trump sprak na een di­ner dat was ge­wijd aan de vijf­tig­ste ver­jaar­dag van Asean.

Trump zag tij­dens zijn re­cen­te Azië-reis ook de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin. Maar hun ont­moe­ting tij­dens de APEC-top in Viet­nam bleef be­perkt tot han­den­schud­den.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.