Op­ge­pak­te Co­lom­bi­aan­se he­li­kop­ter­pi­loot vast

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANKRIJK - Frankrijk heeft een Co­lom­bi­aan­se he­li­kop­ter­pi­loot aan Ne­der­land uit­ge­le­verd. De 54-ja­ri­ge man zou vo­ri­ge maand van plan zijn ge­weest een ge­de­ti­neer­de te hel­pen ont­snap­pen uit de ge­van­ge­nis in Roer­mond. De po­li­tie ver­ij­del­de die ont­snap­ping op het laat­ste mo­ment. Een groep­je cri­mi­ne­len wil­de een he­li­kop­ter ste­len om de ont­snap­ping te kun­nen uit­voe­ren. Ver­moe­de­lijk wil­den ze Be­na­ouf A be­vrij­den. Hij is een be­lang­rij­ke spe­ler in de Mo­cro-oor­log, de ru­zie tus­sen twee ri­va­li­se­ren­de ben­des in de Am­ster­dam­se on­der­we­reld. Naast de he­li­kop­ter­pi­loot wer­den nog vijf ver­dach­ten uit Amsterdam op­ge­pakt.

Twee van hen zijn 19 jaar oud, de an­de­ren 21, 24 en 26. Een an­de­re ver­dach­te, een Frans­man van 30 jaar, werd bij een ach­ter­vol­ging door agen­ten dood­ge­scho­ten. De po­li­tie is nog op zoek naar meer ver­dach­ten. (NOS.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.