+D]DUG O\ULVFK RYHU 1HGHUODQGHU

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ (den +azard prijst zicK ge­luk­kig met Ket feit dat Kij even sa­men­speel de met Pa­trick .lui­vert. De Kui­di­ge Pre­mier /ea­gue ster Keeft veel ge­leerd van de Ne­der­lan­der.

,n kwam .lui­vert voor een jaar naar 26& /il­le, waar een des­tijds jon­ge +azard on der con­tract stond. ³,n mijn eer­ste maand Eij Ket eer­ste elf­tal train­de ik sa­men met .lui­vert, Kij Kad een ge­wel di­ge men­ta­li­teit”, zegt +azard te­gen Chel­sea Ma­ga­zi­ne.

³,k Ke­rin­ner me een dag dat we sa­men in de g\m wa­ren. +ij was aan Ket werk en ik deed... niets Dus Kij zei te gen me kom op, (den Doe dit eens. ,k weet nog dat ik dacKt als Pa­trick .lui­vert Ket zegt, moet ik Ket doen. +ij was een ge­wel­di­ge man en een ge­wel­di­ge spe­ler”, al­dus de Bel­giscKe aan­val­ler van &Kel­sea.

³Dat was Ket mo­ment dat ik me re­a­li­seer­de dat Ket voetEal niet mak­ke­lijk is en dat je er keiKard voor moet wer­ken.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.