&DQWRQD ZLO %HQ]HPD LQ )UDQVH VHOHFWLH ]LHQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ (ric &an­to­na zou graag zien dat .arim Ben­ze­ma weer wordt op­ge roe­pen voor de )ran­se na­tio na­le ploeg.

Ben­ze­ma speel­de niet meer voor /es Bleus sinds ok­toEer

. +ij werd niet meer ge se­lec­teerd na­dat Kij land­ge noot 0atKieu 9alEue­na cKan teer­de van­we­ge een se[ta­pe en om dit re­den was Kij ook niet aan­we­zig op Ket (. van

.

Na een uit­spraak van Ket )ran­se +of van &as­sa­tie in ju­li stel­de de ad­vo­caat van de spits dat de zaak te­gen Ben­ze­ma kon wor­den ge scKrapt. De voor­zit­ter van de )ran­se voetEalEond, Nosl /e Graet, gaf eer­der al te ken­nen dat een te­rug­keer van de spits van 5eal 0adrid tot de mo ge­lijkKe­den EeKoort.

(cK­ter, Eonds­coacK Di­dier De­scKamps lijkt niet te zien zit­ten in zijn te­rug­keer, on danks dat Ben­ze­ma zelf Keeft aan­ge­ge­ven dat Kij de Koopt niet Keeft op­ge­ge­ven om weer een op­roep te krij­gen. ³8iter­aard wil­len we de Ees te spe­lers zien, ik wil .arim Ben­ze­ma in Ket )ran­se team zien en vol­gens mij Een ik niet de eni­ge”, ver­telt &an­to­na in ge­sprek met Ket ra­dio­sta­ti­on Fran­ce In­ter.

(Go­al)

An­toi­ne Griez­mann staat in de be­lang­stel­ling van on­der meer Re­al Ma­drid, Man­ches­ter Uni­ted en Pa­ris Saint-Ger­main, maar vol­gens Le10sport heeft de spits van At­lé­ti­co Ma­drid een mon­de­ling ak­koord met Bar­cel­o­na af­ge­slo­ten. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.