RONALDINHO­ZIET­COUTINHO­GRAAG BIJ­BAR­CEL­O­NA­

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOETBAL - Bar­cel­o­na zou nog al­tijd azen op Phi­lip­pe Coutinho van Li­ver­pool. De Ca­ta­laan­se groot­macht deed af­ge­lo­pen zo­mer al ver­schil­len­de po­gin­gen om de Bra­zi­li­aan bin­nen te hen­ge­len, maar the Reds wil­den hun werk­ne­mer niet la­ten gaan. Bar­cel­o­na gaat naar ver­luidt ko­men­de win­ter­stop weer aan­klop­pen bij Li­ver­pool en vol­gens Ronaldinho is dat een goe­de zaak.

De voor­ma­li­ge spel­ma­ker van Ba­roa zegt te­gen­over Sky Sports dat Coutinho goed zou pas­sen bij de club: “Ik zou erg blij zijn als ik zie dat een ge­ta­len­teer­de spe­ler het shirt gaat dra­gen dat ik ja­ren­lang heb ge­dra­gen. De wij­ze waar­op hij speelt, past per­fect bij Bar­cel­o­na. Ik zou het fan­tas­tisch vin­den als een spe­ler met zo een kwa­li­teit bij Bar­cel­o­na zou spe­len.” “Ik houd van de wij­ze waar­op hij speelt en het ty­pe voetbal dat hij pro­du­ceert. De­ze kwa­li­tei­ten gaan Bra­zi­lië ho­pe­lijk ook kun­nen bren­gen naar de WK­ti­tel vol­gend jaar”, be­sluit Ronaldinho, die ook ver­wacht dat En­ge­land ho­ge ogen gaat gooi­en in Rus­land.

(VP)

Vol­gens Ronaldinho zou Phi­lip­pe Coutinho goed pas­sen bij Bar­cel­o­na. “Ik zou erg blij zijn dat een ge­ta­len­teer­de spe­ler het shirt gaat dra­gen dat ik ja­ren­lang heb ge­dra­gen”, zegt de oud­voet­bal­ler van Bar­cel­o­na. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.