BINTANG­LAIR­BEGINT­MET­RUIME­ZEGE

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOETBAL - Bintang Lair be­gon het nieu­we sei­zoen in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Meer­zorg Sport Bond met een ruime 6-1 zege op JVV. Bij de rust stond Bintang Lair al met 2-0 voor. Bintang Lair be­gon heel sterk aan de wed­strijd en kwam al na vier mi­nu­ten spe­len op voor­sprong via Jos­hua Re­bin: 1-0. JVV, dat met veel jon­ge spe­lers het veld op­trad, kreeg het heel moei­lijk om in het spel te ko­men, waar­door het in de 25ste mi­nuut een te­gen­tref­fer kreeg te ver­wer­ken, toen Al­ber­to Wir­jo­se­mi­to het net vond. Vroeg in de twee­de helft kreeg JVV een te­gen­slag te ver­wer­ken, toen Jef­fe­rey Ronoid­jo­jo zijn twee ge­le kaart kreeg, dus hij mocht vroeg­tij­dig aan de kant. Daar­na maak­te Ra­fael Mo­di­wir­jo de 3-0 voor Bintang Lair. In de 64ste mi­nuut maak­te Ka­ran Sa­no­har de 3-1 voor JVV, maar met een man min­der kon­den de jon­gens uit Jagt­lust geen vuist ma­ken te­gen Bintang Lair. Mo­di­wir­jo scoor­de nog een keer, ter­wijl Stephan Ken­ton twee tref­fers op zijn naam schreef. De eind­stand werd 6-1.

In de an­de­re eer­ste­klas­se­wed­strijd kwam The Bro­thers niet ver­der dan een ge­lijk­spel (1-1) te­gen Jong Ex­cel­si­or. Bintang Lair B-Mijn Ge­luk: 4-0, Na­ci­o­nal-Jong De­va Boys: 2-0, Schor­pi­oen B-Re­al Pe­per­pot: 3-1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.