Ni­ge­ria stunt te­gen mach­te­loos Ar­gen­ti­nië

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOETBAL - Ni­ge­ria heeft gis­te­ren een knap­pe over­win­ning ge­boekt in de oe­fen­wed­strijd te­gen Ar­gen­ti­nië. De Afri­kaan­se WK-deel­ne­mer poets­te een 2-0 ach­ter­stand weg in Kras­no­dar: 2-4. Met na­me in de twee­de helft liet Ar­gen­ti­nië zich over­vleu­ge­len door het aan­val­lend ster­ke en goed ge­or­ga­ni­seer­de Ni­ge­ria.

Ar­gen­ti­nië leek te­gen Ni­ge­ria op weg naar een over­win­ning. Zon­der Li­o­nel Mes­si, maar met spe­lers als Án­gel Di María, Ser­gio Ag­üe­ro en Pau­lo Dy­bala bin­nen de lij­nen lie­pen de Zuid-Ame­ri­ka­nen in de eer­ste helft uit naar een 2-0 voor­sprong. Het eer­ste doel­punt kwam voort uit een kol­de­rie­ke blun­der van de Ni­ge­ri­aan­se kee­per Da­niel Ak­peyi: bui­ten het straf­schop­ge­bied raap­te hij de bal op toen Ser­gio Ag­üe­ro kwam aan­stor­men. Een vrije trap was het ge­volg en die werd bin­nen­ge­kruld door Éver Ba­ne­ga. Een een­vou­di­ge in­tik­ker van Ag­üe­ro na voor­be­rei­dend werk van Cris­ti­an Pa­vón be­te­ken­de de 2-0. Vlak voor de on­der­bre­king bracht Ni­ge­ria de span­ning te­rug in de wed­strijd. Ke­le­chi Ihe­ana­cho plaatste een vrije trap op fraaie wij­ze over de muur en ach­ter kee­per Agus­tín Mar­chesín. Ni­ge­ria voel­de dat er meer in zat in de twee­de helft en be­loon­de zich­zelf ui­t­ein­de­lijk. Alex Iw­o­bi bracht the Su­per Eag­les op ge­lij­ke hoog­te met een geplaatst schot in de lin­ker­hoek, waar­na Ihe­ana­cho de 2-3 van Bri­an Idowu voor­be­reid­de. Ar­gen­ti­nië liet zich ver­ras­sen en wist niet hoe het moest om­gaan met de te­gen­sla­gen. Gaan­de­weg het twee­de be­drijf kreeg de ploeg van Jor­ge Sam­pa­oli wel het bal­be­zit in han­den, maar Ni­ge­ria ver­de­dig­de ge­or­ga­ni­seerd en frus­treer­de Ar­gen­ti­nië op die ma­nier. Voor de Afri­ka­nen werd het feest zelfs nog gro­ter. Ar­sen­al-aan­val­ler Iw­o­bi troef­de Ja­vier Ma­sche­ra­no ze­ven­tien mi­nu­ten voor tijd af en rond­de ver­dien­ste­lijk af, waar­mee hij de eind­stand be­paal­de. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.