Vi­deo­scheids­rech­ter vol­gend sei­zoen in Span­je

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOETBAL - De voor­zit­ter van com­pe­ti­tie­or­ga­ni­sa­tor LFP, Ja­vier Te­bas, heeft gis­te­ren be­ves­tigd dat de vi­deo­scheids­rech­ter vol­gend sei­zoen een rol krijgt in de hoog­ste twee di­vi­sies van het Spaan­se voetbal.

Tot er­ger­nis van di­ver­se clubs is Span­je een van de wei­ni­ge top­lan­den die nog geen ge­bruik ma­ken van vi­deo­tech­no­lo­gie bij de wed­strij­den.

Na dis­cu­ta­be­le be­slis­sin­gen bij on­der meer het du­el van FC Bar­cel­o­na te­gen Re­al Be­tis zijn er sinds vo­rig sei- zoen steeds meer voor­stan­ders van in­voe­ring van de vi­deoar­bi­ter in Span­je. “Vol­gend sei­zoen zal er in de Spaan­se Li­ga een vi­deo­scheids­rech­ter zijn”, ver­ze­kert Te­bas. “We heb­ben hier al veel bij­een­kom­sten over ge­had en we ma­ken veel pro- gres­sie. We gaan er­van uit dat we er snel klaar voor zijn.” In lan­den als Duits­land en Ita­lië wordt de vi­deo­scheids­rech­ter al op het hoog­ste niveau ge­bruikt. In Ne­der­land ge­beurt dat nog niet in de Ere­di­vi­sie, maar wel in de KNVB-be­ker.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.