6XQQ\ /HRQH PRJHOLMN LQ

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

1aar het schijnt zal Sunn\ /eo­ne te zien zijn in de veel ver wach­te film Da­bangg 3. ,n een in­ter­view ver­tel­de pro­du­cent $rbaaz Khan dat het voor hem een eer zou zijn om haar in de film te heb­ben.

9ol­gens Khan brengt Sunn\ een heel apar­te sfeer naar de ta­fel wat ook niet te mis­sen is op het wit­te doek. “Sunn\ weet het pu­bliek heel goed te boei­en met haar dans­pas­jes en zo een film wordt ze­ker een kas­kra­ker”, al­dus Khan te­gen­over Bol­ly­wood Hun­ga­ma. Sunn\ was ech­ter nog niet be­schik­baar om over de film te pra­ten. Da­bangg 3 wordt in 201 ver­wacht, maar is nu al op lijst van de best of the best geplaatst. (www.bi­za­si­a­li­ve.com/

Fo­to: 247La­test­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.