7LHQHU GRRGJHUHGHQ GRRU LOOHJDOH 6XULQDPHU

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

SAI17 LAURA17 - De po­li­tie in Frans-Gu­y­a­na heeft een Su­ri­na­me ach­ter slot en gren­del ge­plaatst voor het dood­rij­den van een 14-ja­ri­ge fiet­ser in Saint Lau­rent. De man ver­keer­de in be­schon­ken toe­stand, be­schik­te niet over een gel­dig rij­be­wijs en au­to­ver­ze­ke­ring en was il­le­gaal in Frans-Gu­y­a­na. In zijn au­to werd ook wat hasj en ma­ri­hu­a­na aan­ge­trof­fen.

Dit ge­beur­de op eer­ste kerst- dag. Het ziet er niet goed uit voor de 30-ja­ri­ge Su­ri­na­mer. Hem wordt dood­slag ten las­te ge­legd. Woens­dag ver­scheen hij voor de recht­bank die hem ook met mis­han­de­ling en rij­den on­der in­vloed be­zwaar­de. De man be­schikt wel over een internationaal rij­be­wijs, maar die is al ge­rui­me tijd ver­val­len. Hij blijft in voor­lo­pi­ge hech­te­nis en zal van­daag ge­von­nist wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.