*EstoLEn wA­GEn onBEHEErD AAn­GE­trof­fEn

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 (en aX­to die is ge­sto­len werd gis­te­ren onbeheerd aan­ge­trof­fen in 3ara­ma­ri­bo. Het gaat om een wit­te wa­gen van het boXw­jaar

die ge­par­keerd stond voor een nacht­clXb. 'e be­na­deel­de ont­dek­te dat de aX­to was ge­sto­len en deed hier­van aan­giI­te bij de po­li­tie. Het ver­moe­den be­staat dat de wa­gen tXs­sen . en . XXr is ge­sto­len. 'e ver­schil len­de een­he­den en po­li­tie man­nen van di­ver­se res­sor­ten wa­ren ge­a­lar­meerd om Xit te kij­ken naar de­ze aX­to die gis te­ren onbeheerd werd aan­ge trof­fen aan de Co­ran­tijn­straat. 'e da­ders haal­den de wa­gen over­hoop en lie­ten die met open por­tie­ren ach­ter. 'e ge lXids­in­stal­la­tie is ver­wij­derd. Het on­der­zoek zal moe­ten Xit wij­zen oI er ook an­de­re spXl len zijn ge­sto­len.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.