.LAnt sLAAt wInKELIEr

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 (en klant heeIt een winkelier gis­te­ren in het dis­trict 6aram­ac­ca zwaar mis­han­deld. Het slacht­of­fer moest me­disch wor­den be­han deld. 'e po­li­tie van -ari­ka­ba heeIt de ver­dach­te aan­ge­hoX den en na aI­stem­ming met het 2pen­baar 0inis­te­rie in ver­ze ke­ring ge­steld.

'e moe­der van de ver­dach­te kocht een maand terXg een kook­pit bij de winkelier. *is­te­ren ging de ver­dach­te naar de han­dels­zaak om aan te ge­ven dat die kook­pit niet aan­ging. 'e winkelier vond dat er al een maand was ver stre­ken en wil­de niet in­rXi­len. 9ol­gens hem moest de klant eer­der met die kook­pit zijn ge­ko­men. 'it leid­de tot een woor­den­wis­se­ling tXs­sen de klant en de winkelier waar bij zij el­kaar over en weer Xit­schol­den. 'e klant bracht op een ge­ge­ven mo­ment de winkelier een vXist­slag in het ge­zicht toe waar­door de man ge­wond raak­te aan zijn neXs. Het slacht­of­fer kwam te val len op de grond. 'aar­bij trap­te de klant hem. 'e be­na­deel­de heeIt aan­giI­te ge­daan van de zwa­re mis­han­de­ling waar­na de po­li­tie van -ari­ka­ba de ver dach­te heeIt op­ge­spoord en aan­ge­hoX­den. HooId­in­spec­teXr Har­na­rain 0ohan de ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant van 6ara mac­ca be­ves­tigt de ar­res­ta­tie.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.