Dron­KEn PAn BE­rooID YAn GELD

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 (en man die on­der in­vloed van al co­hol ver­keer­de is woens dag­avond be­rooId. Het gaat ver­moe­de­lijk om 65' dat is bXit­ge­maakt. 2mdat hij on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­de kon hij geen de tai­linIor­ma­tie over de da­der ver­schaf­fen. Uit ca­me­ra­beel den blijkt wel dat het om een be­ro­ving gaat. Het slacht­of­fer stond voor een kan­toor toen een ro­ver hem te­gen de mXXr dXw­de. 'e da­der hield hem vast en haal­de zijn broek­zak ken leeg. 7oen de cri­mi­neel het geld vond maak­te hij zich daar­mee Xit de voe­ten. 'e ro­ver was on­ge­wa­pend hij was ge­kleed in een ro­de trXi en wit­te broek. Het is bij het slacht­of­fer niet be­kend in wel­ke rich­ting de da­der ren­de. Hij liep geen let­sel op. 'e po­li­tie ging naar de plaats voor on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.