1HUHV JHOLQNW DDQ WRSFOXEV

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - Het ho­ge ren­de­ment van David Ne­res bij Ajax be­gint ook in het bui­ten­land op te val­len. In Ita­lië wordt de twin­tig­ja­ri­ge Bra­zi­li­aan gel­inkt aan een he­le rits top­clubs.

AC Mi­lan is vol­gens Cal­ci­o­mer­ca­to één van de clubs met bo­ven­ge­mid­del­de be­lang­stel­ling voor Ne­res. De Ita­li­aan­se groot­macht, die hem de laat­ste we­ken uit­ge­breid liet scou­ten, zou zich bij clubs als Ju­ven­tus, Man­ches­ter Uni­ted, Tot­ten­ham Hot­spur en Ar­sen­al voe­gen. Gewn­te­res­seer­de clubs zul­len diep in de bui­del moe­ten tas­ten om Ne­res los te we­ken uit Am­ster­dam Cal­ci­o­mer­ca­to schat zijn waar­de op 25 mil­joen eu­ro. Dat is 13 mil­joen meer dan Ajax een jaar ge­le­den voor hem be­taal­de aan São Pau­lo. Ne­res heeft een goe­de eer­ste sei­zoens­helft ach­ter de rug bij Ajax. Met acht goals en tien as­sists is hij de MVP van de Ere­di­vi­sie. In Bra­zi­lië wordt hij vol­gens Cal­ci­o­mer­ca­to al lief­ko­zend ‘klei­ne Ney­mar’ ge­noemd. Het lijkt uit­ge­slo­ten dat Ajax de­ze win­ter mee­werkt aan een ver­trek van Ne­res. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.