%HVLNWDV ZLQW LQ EHNHU

Times of Suriname - - 6SRUW -

9O(7%$/ %esik­tas staat met één been in de kwart­fi na­le van Ket be­ker­toer­nooi. 'e nXm­mer vier van de 6per /ig Kad gis­ter­avond geen kind aan Os­man­lis­por

en de retXrn staat voor ManXa­ri op Ket pro­gram­ma. 5\an %abel deed minX­ten mee biM =war­te $de­laars, maar -eremain /ens kwam niet in ac­tie.

%esik­tas kwam na een klein kwar­tier op voor­sprong op 9odaIo­ne 3ark $vdiMa 9rsaMe­vic gleed de bal na een la­ge voor]et van Èl­va­ro 1eg­re­do acK­ter ]iMn ei­gen doel­man. 1eg­re­do en &enk 7os­Xn kre­gen Kier­na kan­sen om de mar­ge te ver­dXb­be­len, maar na minX­ten werd Ket als­nog . 1eg­re­do scKoot van dicKt­biM raak na een pass van OgX]Kan g]\akXp.

,n de twee­de KelIt ]oX­den er nog drie doelpXn­ten val­len &enk scKooI bin­nen na een pracK­ti­ge pass van g]\akXp en 6oXle\ma­ne 'oX­ka­ra ver ]orgde met een in­tik­ker de ere­tref­fer voor Os­man­lis­por. 'e be]oe­kers Xit $nka­ra slo ten Ket dXel aI met tien man, want ver­de­di­ger $nil .araer werd in de slot­minXXt na een over­tre­ding op *|kKan *|nl met een ro­de kaart van Ket veld ge­stXXrd. 'aar­na ver]orgde 5icar­do 4Xa­res­ma met de Ket slot­ak­koord. 'e Ma­ri­ge &enk speel­de ove­ri­gens ]eer waarscKiMn liMk ]iMn laat­ste wed­striMd voor %esik­tas. 'e re­ge­rend kam­pi­oen KeeIt vol­gens di ver­se me­dia een ak­koord met (ver­ton be­reikt over een transIer­som van milMoen eXro en de deal ]al waar scKiMn­liMk op oI ManX ari we­reld­kXn­dig ge­maakt wor­den. &enk werd te­gen Os­man­lis­por na minX­ten ver­van­gen en werd ge­trak teerd op een ova­ti­o­neel ap plaXs. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.