Zwan­ge­re Khloé Kar­das­hi­an krijgt kri­tiek op sport­re­gime

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Khloé Kar­das­hi­an heeft ge­re­a­geerd op kri­tiek die ze kreeg na een film­pje op Snap­chat. Daar­op was te zien haar sport­ses­sie. Men­sen op so­ci­al me­dia vin­den de sport­ses­sie niet ge­past voor een aan­staan­de moe­der. Khloé, de zwan­ge­re re­a­li­ty­ster, deed af­ge­lo­pen week­end een flin­ke wor­kout. “Voor de­ge­nen die in­eens den­ken dat ze art­sen zijn. Mijn dok­ter en ik com­mu­ni­ce­ren en mijn wor­kouts zijn goed­ge­keurd en aan­be­vo­len.” Ze liet daar­bij ook we­ten dat als de kri­tiek door­gaat, ze niets meer zal de­len. Toen ze het film­pje op Snap­chat zet­te, was Khloé nog blij dat ze haar buik niet meer hoef­de te ver­ber­gen. “Ik vind het heer­lijk dat ik mijn trai­ning weer kan snap­pen. Er zul­len nog meer ses­sies vol­gen.” De jong­ste van de drie Kar­das­hi­an-zus­sen be­ves­tig­de vo­ri­ge week dat ze zwan­ger is. Ge­ruch­ten daar­over gin­gen al maan­den rond. Khloé en haar vriend, bas­ket­bal­ler Tris­tan Thomp­son, ver­wach­ten de ba­by over drie maan­den. (De Te­le­graaf.nl/Foto: Dai­lyMail.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.