Sudhir Mishra’s

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vol­gend jaar tij­dens Va­len­ti­ne zal een an­der deel van Sudhir Mishra’s klas­sie­ke lief­des­sa­ga De­v­das, Daas­Dev, te zien zijn. Daas­Dev, een ro­man­ti­sche thril­ler, komt op 16 fe­bru­a­ri uit.

Met Ri­cha Chad­ha als Pa­ro, Adi­ti Rao Hy­da­ri als Chand­ni en Ra­hul Bhat als Dev, is de film een mo­der­ne ver­sie van het klas­sie­ke ro­man De­v­das van Sa­rat Chan­dra Chat­top­ad­hy­ay’s, die zich af­speelt in de mo­der­ne pe­ri­o­de van het ach­ter­land van In­dia te­gen de ach­ter­grond van po­li­tiek.

De film Daas­Dev wordt ge­pre­sen­teerd door Storm Pic­tu­res en ge­pro­du­ceerd door Sap­ta­ris­hi Ci­ne­vi­si­on pro­duc­ti­on en moet we­reld­wijd op 16 fe­bru­a­ri 2018 uit­ko­men. Mishra ver­telt over dit pro­ject: “Ik denk dat het mijn recht is om elk werk te ge­brui­ken, al­les is mijn na­la­ten­schap, dus ik kan zo­lang ik de mo­ge­lijk­heid heb

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.