Komt op 16 fe­bru­a­ri uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

er­mee spe­len. Ik geef toe dat ik De­v­das heb ge­no­men met de drie ka­rak­ters Dev, Pa­ro, en Chandramuk­hi. Ter­wijl ik aan het werk was, is (Wil­li­am) Sha­ke­spe­a­re er­bij ge­ko­men en ik heb hem toe­stem­ming ge­ge­ven, want wat kon ik an­ders doen?”

“Uit­ein­de­lijk werd het een film over kracht die in de weg staat van lief­de. Het werd een te­gen­ge­stel­de reis want als De­v­das een reis is van een no­bel per­soon tot een ‘das,’ is dit een reis naar Dev, een ‘das’ een per­soon die slaaf wordt van zijn ver­slaafd­heid en de dy­nas­tie­ke am­bi­ties van zijn fa­mi­lie.” “Het gaat over de ma­nier hoe hij zich vrij­maakt en uit­ein­de­lijk een soort adel be­reikt dat es­sen­ti­eel is voor een ‘dev’. Van­daar Daas­dev.” Hij ver­telt dat in zijn ver­sie Pa­ro een mo­der­ne, pit­ti­ge, in­te­res­san­te vrouw is die met wa­pens vecht die ze be­zit en op het ein­de Dev con­fron­teert. Over Chand­ni zei Mishra: “Zij is dicht bij Chandramuk­hi.” (Ti­mes of In­dia/Foto: The Quint)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.