Ju­hi Chaw­la noemt Aa­mir Khan haar in­spi­ra­tie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aa­mir Khan en Ju­hi Chaw­lad die in de ja­ren 90 in een film te zien wa­ren, heb­ben mis­schien een aan­tal ja­ren niet sa­men­ge­werkt maar dat stopt Chaw­la niet om over su­per­ster Khan te

pra­ten. In een in­ter­view zei Chaw­la: “Wan­neer ik zie op wel­ke ma­nier Aa­mir zich­zelf heeft ont­wik­keld, geeft het me al­leen meer moed om har­der te wer­ken. Het heeft voor hem ge­werkt, om­dat el­ke

film van hem suc­ces­vol is.” Ver­der zegt ze: “Zelf als hij in drie ja­ren maar één film maakt, wil­len men­sen de­ze film zien. Ik wil zijn films zien, want ik weet wat hij kiest om te pro­du­ce­ren en dat wordt ze­ker een kwa­li­teits­pro­duct.

We heb­ben zo­veel ge­loof in hem.” Chaw­la zal bin­nen­kort haar te­le­vi­sie­de­buut ma­ken met

waar­in zij de gast­vrouw is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.