YerZaar­looV­de Kon­den in

Times of Suriname - - 1HGHUODQGV 1LHXZV 7Y -

Te­gen de 43 ja­ri­ge ei­ge­na res­se is een pro­ces ver­baal op­ge­maakt. +et is niet be­kend waar­om ]ij de hon­den op­sloot in de bus.

De po­li­tie kreeg meer­de­re mel­din­gen over de hon­den, en was al eni­ge tijd op ]oek naar de bus. De hon­den ]ijn in 1oord +ol­land 1oord ge von­den. De po­li­tie wil in ver band met de iden­ti­teit van de ei­ge­na­res­se niet ver­tel­len in wel­ke plaats.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.