Veel rook bij brand raf­fi­na­de­rij Yan 6Kell 5oWWer­daP

Times of Suriname - - 1HGHUODQGV 1LHXZV 7Y -

5OTT(5D$M Bij een brand­stofraf­fi­na­de­rij van 6hell in het ha­ven­ge­bied van 5ot­ter­dam is gis­te­ren brand uit­ge­bro­ken. De brand woed­de in een tank die waar schijn­lijk leeg was, meldt de 9ei­lig­heids­re­gio 5ot­ter­dam 5ijn­mond. (r kwam wel veel rook vrij.

De tank met rest­stof­fen is ge im­plo­deerd. (r ]ijn geen ge won­den ge­val­len en er was vol­gens de vei­lig­heids­re­gio geen acuut ge­vaar.

3ro5ail meld­de gis­te­ren dat er geen goe­de­ren­trei­nen bij 3er­nis re­den van­we­ge de brand.

(NU.nl)

Er vie­len geen ge­won­den. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.