3oliWie YindW Kon­der­den ki­lo¶V il­leJaal YXXrZerk in Zo­ninJ $rnKeP

Times of Suriname - - 1HGHUODQGV 1LHXZV 7Y -

$51+(M ,n een wo­ning in $rn­hem ]ijn woens­dag en ke­le hon­der­den ki­lo¶s il­le­gaal vuur­werk ge­von­den. De be wo­ner van het huis is aan­ge hou­den. De 400 ki­lo aan vuur werk werd aan­ge­trof­fen in een wo­ning aan de -ans­kerk­straat. +et wordt ]o snel mo­ge­lijk af­ge­voerd, al­dus de po­li­tie. (en po­li­tie­woord­voer­der spreekt van een µbest wel for­se vondst¶. 1adat het vuur werk was aan­ge­trof­fen, bleek al snel dat er geen di­rect ge vaar was voor om­wo­nen­den. Toch werd de ([plo­sie­ven Oprui­mings­dienst De­fen­sie (OD op­ge­roe­pen om te kij ken of de si­tu­a­tie vei­lig ge noeg was om het vuur­werk met­een af te voe­ren. Dat was het ge­val. +et vuur­werk

wordt ver­nie­tigd.

(NU.nl)

Het vuur­werk zal niet ver­nie­tigd wor­den. (Goog­le Plus)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.