0'[+HDOWK ZDDUVFKXZW YRRU WHJHQYDOOHQGH RP]HW

Times of Suriname - - (FRQRPLH -

%(/*,( - MDx+eal­tK zal in niet aan de eiJen om­zet­doel­stel­linJ vol­doen Dit maaN­te Ket %elJiscK1eder­land­se Ei­o­tecKEe­driMI Jis­te­ren voorEeurs EeNend MDx+eal­tK reNen­de voor dit Maar oS een om­zet­Jroei van

tot Sro­cent maar dit zal slecKts een toe­na­me van

tot Sro­cent wor­den al­dus Ket Ei­o­tecKEe­driMI

,n liMn met voorJaan­de Na­len­derMa­ren Kield MDx+eal­tK voor Ket loSen­de vier­de Nwar­taal reNe­ninJ met toe­ne­men­de vo­lu­mes De on­der­ne­minJ NreeJ naar eiJen zeJJen ecK­ter on­ver­wacKt te ma­Nen met ver­traJinJ EiM de ont­vanJst van Ei­oS­sie­weeI­sel voor Iac­tu­reerEa­re tes­ten 2oN was er teJen­slaJ met zoJeKe­ten Sost­marNe­tinJon­der­zoeNen ter on­der­steu­ninJ van de con­ti­nu­e­rinJ van de deNNinJ door Me­di­ca­re Ket so­ci­aal ver­zeNe­rinJsSroJram­ma van de $me­riNaan­se Ie­dera­le overKeid MDx+eal­tK ver­wacKt dat de­ze ver­traJinJen Je­deel­te­liMN zul­len over­loSen naar

De to­ta­le om­zet voor in­clu­sieI de oSErenJsten van de een­ma­liJe Eu\-out van de co­lo­rec­ta­le Sa­ten­ten van MDx+eal­tK door (xact 6cien­ces zal ten oS­zicK­te van naar ver­wacK­tinJ met onJe­veer tot Sro­cent toe­ne­men voeJ­de Ket Ei­o­tecKEe­driMI toe ³+oe­wel we te­leurJesteld ziMn over de­ze voor­loSiJe re­sul­ta­ten over Ket vier­de Nwar­taal EliM­ven we over­tuiJd van Ket ste­viJe Iun­da­ment on­der on­ze on­der­ne­minJ voor Je­zon­de Jroei en So­si­tie­ve re­sul­ta­ten in de toeNomst´ al­dus C(2 -an *roen don­der­daJ in een toe­licK­tinJ ³:e KeEEen met zo­wel Con­fir­mMDx als 6elec­tMDx een lei­den­de en Jroei­en­de So­si­tie in de uro­loJiscKe diaJ­nos­tieN­marNt in de 96 en ma­Nen ooN in (uroSa met on­ze vloeiEa­re Ei­oS­sie­test 6elec­tMDx een sterNe Jroei door´ voeJ­de de toS­man toe

(Beurs­dui­vel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.