We­ten­schap­pers le­ren Tan­za­ni­aan­se rat om tbc te ont­dek­ken

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

We­ten­schap­pers in de Tan­za­ni­aan­se stad Moro­goro heb­ben een rat ge­leerd een ge­vaar­lij­ke vorm van tu­ber­cu­lo­se te ont­dek­ken. Ri­zi­wan heet de één jaar ou­de rat die het kunst­je flikt.

Art­sen zijn in­ge­no­men met zijn le­vens­red­den­de pres­ta­tie. Ri­zi­wan krijgt avo­ca­do als be­lo­ning.

Al sinds zijn ge­boor­te wordt de rat ge­oe­fend in het rui­ken van de geur die bij de ziek­te hoort. De­ze spe­ci­fie­ke vorm van tbc is juist voor me­di­sche we­ten­schap­pers bij­zon­der moei­lijk te tra­ce­ren. Voor Ri­zi­wan is het een koud kunst­je. Hij kan aan het slijm van een po­ten­ti­ë­le pa­ti­ënt rui­ken of die tu­ber­cu­lo­se heeft. Bij een test kon de rat bin­nen vijf­tien mi­nu­ten bij der­tien men­sen in een vroeg sta­di­um vast­stel­len dat ze de ziek­te heb­ben, schrijft The Gu­ar­di­an.

De art­sen zien het di­rect: de rat krabt na­me­lijk met zijn poot­je op de me­ta­len bo­dem van het ge­bruik­te me­ta­len plaat­je als hij tbc ruikt. De me­de­wer­kers van de be­trok­ken Bel­gi­sche or­ga­ni­sa­tie APOPO zijn al ja­ren be­zig an­de­re rat­ten een min­stens zo cru­ci­aal kunst­je te le­ren: het tra­ce­ren van land­mij­nen. De af­ge­lo­pen twin­tig jaar heb­ben de rat­ten er al ze­ker hon­derd­dui­zend ge­von­den in ge­bie­den waar oor­log woed­de.

(NU.nl/Foto: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.