6alah ver­kiest &ham­pi­ons /eagXe Eoven *oX­den 6Fhoen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mo­ha­med Sa­lah is met ze­ven­mijls­laar­zen op weg naar de top­sco­r­er­ti­tel in de Pre­mier Le­a­gue, maar hij zou die ti­tel graag rui­len voor een an­de­re prijs.

De 2 -ja­ri­ge ster van Li­ver­pool schoot dit sei­zoen al der­tig keer raak in de (ngel­se com­pe­ti­tie en ligt daar­mee op sche­ma om de Gou­den 6choen te clai­men. 2ok kan de (gyp­te­naar zijn in­druk­wek­ken­de moy­en­ne ver­der op­vij­ze­len in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Daar treft hij in de hal­ve fi­na­le een oud-werk­ge­ver A6 5oma. (ngel­se nieuws­bla­den stel­den hem daar­op de vraag wat hij lie­ver zou win­nen en de veel­sco­rer hoeft niet lang na te den­ken over het ant­woord. ³De Cham­pi­ons Le­a­gue zon­der twij­fel. Na­tuur­lijk kies ik daar­voor. ,eder­een wil die prijs win­nen.´

Dat hij daar nu zo dicht­bij is om­schrijft hij als een ge­wel­dig ge­voel. 6lechts een twee­luik te­gen A6 5oma en een eind­strijd te­gen 5eal 0adrid of Bay­ern 0nchen schei­den hem en zijn ploeg­ma­ten van de fel­be­geer­de over­win­ning in het mil­jar­den­bal. ³Het is ge­wel­dig. ,k ben heel blij dat ik kan sco­ren en het team daar­mee kan hel­pen.´

,n al­le com­pe­ti­ties staat de (gyp­ti­sche in­ter­na­ti­o­nal in­mid­dels op veer­tig tref­fers waar­van drie­kwart dus is ge­maakt in de 3re­mier Le­a­gue. =ijn naas­te be­la­gers om de top­sco­rers­ti­tel zijn Har­ry Ka­ne 2 en 6er­gio Agu­e­ro 21 . Die prijs lonkt dus na­druk­ke­lijk voor de vleu­gel­flit­ser van Li­ver­pool. ³Na­tuur­lijk denk ik daar ook over na. ,k zal er niet om lie­gen. -e ziet het ook aan het team. ,eder­een pro­beert me de bal toe te spe­len om me te hel­pen. 0aar ik weet ze­ker dat de 6purs dat ook voor Ka­ne doen en 0an­ches­ter Ci­ty voor Agu­e­ro. =o werkt het nu een­maal ui­t­ein­de­lijk is ook dit een team­pres­ta­tie.´

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.