Na­po­li is Dol­berg niet ver­ge­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na­po­li is Kasper Dol­berg nog niet ver­ge­ten. De aan­val­ler van Ajax werd in de zo­mer van 2017 en in ja­nu­a­ri 2018 al in ver­band ge­bracht met i Par­te­n­op­ei en vol­gens de Cor­rie­re del­lo Sport heeft Na­po­li de in­te­res­se in Dol­berg nieuw le­ven in­ge­bla­zen. De Deen komt sinds vo­ri­ge maand weer in ac­tie voor Ajax na cir­ca twee maan­den van bles­su­re­leed. De voet­bles­su­re en de buik­wand­bles­su­re waar Dol­berg dit ka­len­der­jaar mee kamp­te, zorg­den er­voor dat de be­lang­stel­ling uit Na­pels op een la­ger pit­je kwam te staan. In­mid­dels is Dol­berg weer he­le­maal fit. “Hij is nog steeds enorm ge­ta­len­teerd en dat weet Na­po­li ook”, al­dus de sport­krant. Hoe con­creet de in­te­res­se is, wordt niet ver­meld.

Dol­berg ken­de in het sei­zoen 2016-17 een spec­ta­cu­lai­re door­braak bij Ajax. Het leid­de tot een bod van vijf­tig mil­joen eu­ro van AS Mo­na­co, dat werd af­ge­we­zen door di­rec­teur spe­lers­be­leid Marc Over­mars. Men hoop­te dat Dol­berg zich nog ver­der zou ont­wik­ke­len, maar het af­ge­lo­pen sei­zoen ver­liep te­leur­stel­lend voor het ta­lent.

De 21-ja­ri­ge Dol­berg kwam in de vo­ri­ge jaar­gang tot 23 com­pe­ti­tie­du­els, waar­in hij zes keer scoor­de. Van ja­nu­a­ri tot be­gin april stond hij aan de kant met een voet­bles­su­re, waar­na in de zo­mer een buik­wand­bles­su­re volg­de. Dit sei­zoen was hij, sinds zijn ren­tree, goed voor twee of­fi­ci­ë­le doel­pun­ten. Als hij naar Na­po­li zou gaan, kan hij in de voet­spo­ren tre­den van Arek Mi­lik en Amin You­nes. (VP)

Na­po­li is Kasper Dol­berg nog niet ver­ge­ten. De aan­val­ler van Ajax werd in de zo­mer van 2017 en in ja­nu­a­ri 2018 al in ver­band ge­bracht met i Par­te­n­op­ei en vol­gens de Cor­rie­re del­lo Sport heeft Na­po­li de in­te­res­se in Dol­berg nieuw le­ven in­ge­bla­zen. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.