Brands gaat ver­ras­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ever­ton wil Sa­mir Nas­ri de mo­ge­lijk­heid bie­den om te­rug te ke­ren in de voet­bal­le­rij, zo schre­ven En­gel­se me­dia gis­te­ren. Het ein­de van de schor­sing van de mid­den­vel­der, 31 jaar, we­gens het over­tre­den van de do­ping­re­gels van de WADA (World An­ti-Do­ping Agency) is in zicht. Nas­ri mag van­af vol­gen­de maand bij clubs mee­trai­nen.

In de­cem­ber 2016 bracht Nas­ri een be­zoek aan het in Los An­ge­les ge­ves­tig­de be­drijf Drip Doc­tors, waar hij een vi­ta­mi­ne­kuur on­der­ging. Met de­ze be­han­de­ling over­trad de mid­den­vel­der, die des­tijds door Man­ches­ter Ci­ty aan Se­vil­la was uit­ge­leend, de re­gels, con­clu­deer­de de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UEFA. Nas­ri werd zes maan­den ge­schorst, maar de Ethics and Di­ci­pli­nairy-com­mis­sie van de UEFA wees er­op dat de stan­daard­straf bij de­ze over­tre­ding een schor­sing van twee jaar is. De be­roeps­com­mis­sie van de UEFA kwam uit­ein­de­lijk op een schor­sing van acht­tien maan­den, waar Nas­ri er het me­ren­deel van op heeft zit­ten. De mid­den­vel­der liet in ja­nu­a­ri 2017 zijn con­tract bij het Turk­se An­ta­ly­as­por ont­bin­den en zat sinds­dien zon­der club. Eer­der in zijn loop­baan speel­de Nas­ri voor Man­ches­ter Ci­ty, Se­vil­la, Ar­sen­al en Olym­pi­que Mar­seil­le.

Tech­nisch ma­na­ger Mar­cel Brands zou over­we­gen om Nas­ri naar Goodi­son Park te ha­len. Ma­na­ger Mar­co Sil­va ziet in de Frans­man, die bui­ten de trans­fer­pe­ri­o­de om ge­con­trac­teerd kan wor­den, als een al­ter­na­tief voor Gyl­fi Si­gurds­son en Ri­char­li­son. Ever­ton staat mo­men­teel elf­de, met twaalf pun­ten uit acht du­els. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.