Ge­ko­zen par­le­men­ta­ri­ërs Si­pa­li­wini be­kend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ De ge­ko­zen par­le­men­ta­ri­ërs van het dis­trict Si­pa­li­wini zijn za­ter­dag tij­dens de open­ba­re zit­ting be­kend­ge­maakt. De dis­tricts­com­mis­sa­ris van Com­me­wij­ne, Ajay­ku­mar Ka­li, heeft de zit­ting van het Hoofd­stem­bu­reau Si­pa­li­wini ge­leid.

In het kies­dis­trict Si­pa­li­wini ziet de ze­tel­ver­de­ling er als volgt uit: 2 voor de ABOP, 1 voor de BEP en 1 voor de NDP.

Voor de ABOP is her­ko­zen Di­not­ha Vors­wijk met 1448 stem­men en Obed Kana­pen komt bin­nen met 1530 stem­men.

Voor de BEP is Re­mi Kana­pé ge­ko­zen en voor de NDP is dat Io­na Ed­wards.

In dit kies­dis­trict wa­ren er 22.374 kie­zers, van wie 11.348 heb­ben ge­stemd. Dat komt neer op 51 pro­cent. Op DNA-ni­veau zijn 734 stem­men on­gel­dig ver­klaard en op RR-ni­veau 304. De ABOP heeft 40 RR-ze­tels in Si­pa­li­wini en de NDP 26.

Met de open­ba­re zit­ting van dit kies­dis­trict heb­ben al­le 10 dis­tric­ten nu hun open­ba­re zit­ting ge­hou­den, waar­na al­le pro­ces­sen-ver­baal zijn op­ge­stuurd naar het Cen­traal Hoofd­stem­bu­reau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.